Monday, September 8, 2014

රාජ්‍ය ළමා නාට්‍ය උළෙල 15දා සිට

රාජ්‍ය ළමා නාට්‍ය උළෙල 15දා සිට නව රඟහලේ දී

රාජ්‍ය ළමා නාට්‍ය උළෙල සැප්තැම්බර් 15 වන දින සිට 30 වන දින දක්වා ප.ව. 5.00 ට කොළඹ 07, නව රඟහලේ දී පැවැත්වේ. සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ උපදෙස් පරිදි සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව හා ශ්‍රී ලංකා කලා මණ්ඩලයේ රාජ්‍ය නාට්‍ය අනුමණ්ඩලය එක්ව මේ උළෙල සංවිධාන කරනු ලබයි.
රාජ්‍ය ළමා නාට්‍ය උළෙල වෙනුවෙන් සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි ළමා නාට්‍ය එකම වේදිකාවේ දී පැවැත්වේ. ළමා නාට්‍ය උළෙලේ අවසන් වටය සඳහා භාෂා තුනෙන්ම සීමිත අංශයෙන් ළමා නාට්‍ය 30 ක් හා විවෘත අංශයේ නාට්‍ය ළමා නාට්‍ය 18 ක් වේදිකාගත කිරීමට නියමිතයි.
‍රාජ්‍ය ළමා නාට්‍ය උළෙල වෙනුවෙන් රඟ දැක්වෙන සියලුම නාට්‍ය නොමිලේ නැරඹීමට අවස්ථාව සලසා ඇති අතර එම නාට්‍ය නැරඹීමට පැ‍මිණෙන ලෙස පාසල් සිසුන් ඇතුලු සියලු දෙනාට සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව විවෘතව ආරාධනා කරයි. සැප්. 15 කොළඹ13, යහපත් එඩේරානන්ගේ කන්‍යාරාමයේ “අද වගේ දවසක්”, කල්මුනේ,තිරික්කෝවිල් විනයාර්ගකුරම් මහා විද්‍යාලයේ “උරිකලිතෛයි අන්බු වයිප්පෝම්”, ඇඹිළිපිටිය ජනාධිපති විද්‍යාලයේ “අ ගුඩ් ‍ප්‍රෙන්ඩ්”, ඩී.කේ.ආටිගල ගේ “ අකුරු බූරුවා”
සැප්. 16 ක/බණ්ඩාරගම මධ්‍යමහා විද්‍යාලයේ “අපටත් නායකයෙක්”, තඩලගාම කුලක්කෝට්ටම් දෙමළ විද්‍යාලයේ “ඔන්රු පට්ටල් උන්ඩු වාල්වු”, හ/නාත්තන්ඩිය ධම්මිස්සර මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ “ද බෙස්ට් ගිෆ්ට්”, එස්. අරඹේගෙදර ගේ “අපි අපි යාළුයි”, සැප්. 17 වැල්ලවත්ත, ශාන්ත ලෝරන්ස් කන්‍යාරාමයේ “අලුත් කරත්තේ ”, මඩු, මඩුකෝවිල් සින්නපන්චි විරිච්චාන් විද්‍යාලයේ “කට්රිරු පාඩම් කන්දිරු ඉන්බම්”, කොළඹ, මියුසියස් විද්‍යාලයේ “මැජික් බොක්ස්”, එම්.ඩී.ඩී.නිල්මිණි කේ දසනායක ගේ “අපි දිනුවෝ”,
සැප්. 20 මීගමුව, ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ “ අලුත් රබාන“, ‍යාපනය, කොන්ඩමනාරු වීර කත්තිපිලෛයි මහා විද්‍යාලයේ “නරිමේලම් ”, කෑ/ශාන්ත ජෝසප් බාලිකා මහා විද්‍යාලයේ “ද රේන්බෝ ෆලවර්”, තුෂාර ජාගොඩ හා අජන්ත රාජකරුණා ගේ “චණ්ඩිත් එක්ක රවුමක් යං”, සැප්. 21 බදුල්ල, බදුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ “අළු කිරිල්ලී“, යාපනය, පන්නාගම් මෙයික්කන්ඩන් මහා විද්‍යාලයේ “තෝට්මත්තු බොම්මෙයි”, ර/පැල්මඩුල්ල නවෝද්‍යා විද්‍යාලයේ “ද රැට් ස්කූල්” , චූල දසනායක ගේ “ඇලන්ගේ සිහිනය”
සැප්. 22 රත්නපුර ෆර්ගසන් උසස් විද්‍යාලයේ “චූටි බබා අපේ විද්‍යාලයේ”, කොළඹ, රාජකීය විද්‍යාලයේ “පලි” , මී/බටුවත්ත මහා විද්‍යාලයේ “වයිස් බෝයි”, එම්. වින්ධ්‍යා ප්‍රභා කුමාරි ගේ “දෙයියන්ගේ බබා”, සැප්. 23 බිබිල ,මො/වෙල්ලස්ස ජාතික පාසලේ “දඟයා” , ත්‍යාගරාජා සිවනේෂන් ගේ “එළිපෝරියල් පූනෛයි”, හොරණ, ප්‍රජාපතී බාලිකා විද්‍යාලයේ “ද වොන්ඩර්ෆුල් ටියුන්”, උපාලි ටෙනිසන් ගේ “මගේ රට හදන ළමයා”.
සැප්. 24 කුලියාපිටිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ “පැණි බේරෙන මී අඹ ගහ”, කේ.වී.තිනකරන් ගේ “කළුදයුම් සිම්හාසනම්”, වත්තල, ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලේ “ ද වර්ල්ඩ් යූ හෝල්ඩ් ”, සුරංජිත් සමීර රණසිංහ ගේ “මලීට බෝ එකක්”.
සැප්. 25 කු/ඉදුල්ගොඩ කන්ද, ශ්‍රී නිශ්ශංක ජාතික පාසලේ “බිඟු පැංචයි මල් ගොමුවයි”, පොන්නයියා සුරේන්ද්‍රා ගේ “සිංහරාජන් තීරප්පු”, රෝහිත ජයකොඩි ගේ “ද ප්‍රින්ස් ඔෆ් ද ලෑන්ඩ් ඔ‍ෆ් චොක්ලට්”, නෙරන්ජන් චන්ද්‍රාදිත්‍ය ගේ “මෙගොඩ ගොඩෙත් රත්තරන් එගොඩ ගොඩෙත් රත්තරන්”. සැප්. 26 අනුරාධපුර මධ්‍ය විද්‍යාලයේ “මකරෙක් ඇවිත්”, පුවිරාජසිංහම් රුජින ගේ “පේරියෝර් සෝට් කේට්පෝම්”, පසිදු සංඛපාල මිත්‍රරත්න ගේ “යූ කැන් සේ සොරි”, සුදර්ශන බණ්ඩා‍ර ගේ “මුතු පවුර”
සැප්. 29 කෑ/ශාන්ත ජෝසප් බාලිකා මහා විද්‍යාලයේ “මටත් පුළුවන් මමත් එන්නද”, එ‍ෆ්. රුජින මේරි ගේ“මිලිරුම් තුලිර්ගල්”, කොළඹ, මියුසියස් විද්‍යාලයේ “මල් පිබිදෙයි සුවඳ දැනෙයි”, ඩී.ඩබ්.පවර නවමිණ ගේ “සැරසෙන්”. සැප්. 30 මාර/ ශාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලයේ “සුදු හදවත්”, කටු/ පූජා ජාතික පාසලේ “සූකිරි ගෙදර මායාකාරී”, එරන්දි නදීකා සමරසිංහ ගේ “හත්පෙති මල”, මහ/සවර්ණමාලී බාලිකා මහා විද්‍යාලයේ “හැම දවසම සුබ පැතුමක්”,
සැ.යු. නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් මත සැප්. 18,19,27 හා 28 දිනවල ළමා නාට්‍ය ප්‍රදර්ශනය නොවන බව සංවිධායකයෝ පවසයි.

රාජ්‍ය ළමා නාට්‍ය උළෙල 15දා සිට 30දා දක්වා කොළඹ 07, නව රඟහලේ දී පැවැත්වේ. නාට්‍ය උළෙල දිනපතා පස්වරු 5.00ට ආරම්භ වේ.
රාජ්‍ය ළමා නාට්‍ය උළෙල වෙනුවෙන් සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි ළමා නාට්‍ය එක ම වේදිකාවේ දී පැවැත්වේ. ළමා නාට්‍ය උළෙලේ අවසන් වටය සඳහා භාෂා තුනෙන් ම සීමිත අංශයෙන් ළමා නාට්‍ය 30ක් හා විවෘත අංශයේ නාට්‍ය ළමා නාට්‍ය 18ක් වේදිකාගත කිරීමට නියමිතය. 
‍රාජ්‍ය ළමා නාට්‍ය උළෙල වෙනුවෙන් රඟ දැක්වෙන සියලු ම නාට්‍ය නොමිලේ නැරඹීමට අවස්ථාව සලසා ඇති අතර එම නාට්‍ය නැරඹීමට පැ‍මිණෙන ලෙස පාසල් සිසුන් ඇතුළු සියලු දෙනාට සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව විවෘතව ආරාධනා කරයි. 
සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ උපදෙස් පරිදි සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව හා ශ්‍රී ලංකා කලා මණ්ඩලයේ රාජ්‍ය නාට්‍ය අනුමණ්ඩලය එක් ව මේ උළෙල සංවිධාන කරනු ලබයි. 

0 comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස් අපට මහ මෙරකි